Alle inhoud welke door Restaurant Hart van de Betuwe gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld. Dit geldt voor de website, e-mailings, social media en alle overige uitingen.

Restaurant Hart van de Betuwe is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of het tonen) van de verkregen informatie op deze website. Wij staan niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is. Alle uitingen die door Restaurant Hart van de Betuwe zijn geproduceerd, worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Het beeldmerk van Restaurant Hart van de Betuwe is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen. Dit beeldmerk mag niet elders worden gebruikt, zonder schriftelijke toestemming.

Dit geldt ook voor alle foto’s, advertenties en ander uitingen van derden op deze website. De meeste daarvan zijn eigendom van opdrachtgever, dan wel fotografen, videoproducenten, reclamebureau’s, evenementenbureau’s, artiesten, etc. Voor gebruik dient u zich te wenden tot een van voornoemde organisaties/producenten. Restaurant Hart van de Betuwe kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het mogelijk schenden van auteursrechten, intellectueel eigendom en/of de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik (of tonen) van mediamateriaal van derden op deze website.

Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die derden aanbieden en bijhouden, en waarover Restaurant Hart van de Betuwe geen controle heeft.  Restaurant Hart van de Betuwe draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan verbonden zijn.

Algemene Leveringsvoorwaarden
Op de diensten Restaurant Hart van de Betuwe zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen door het sturen van een email naar hart@debetuwe.nl

Wijzigen van deze disclaimer
Restaurant Hart van de Betuwe houdt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen.